ชุมชนบ้านปากดอนสัก
ลำดับ สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน รายละเอียด
1 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
2 ภูเขาชะโงกเดินชมถ้ำ, ทางเดินเลียบภูเขาชะโงก, และจุดชมวิว ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
3 เส้นทางเดินศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
4 ล่องแพศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
5 ชายหาด, เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
6 ศาลาพักผ่อน (ศาลาเสวนา) สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
7 ท่าเรือชุมชนปากดอนสัก (เรือจ้าง) สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
8 ศาลพ่อปู่เขาชะโงก สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
9 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก, ศาลาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม, หลวงพ่อทอง, หลวงพ่อพุทธโสธร, ธนาคารปูม้า สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล