ชุมชนบ้านเกาะนกเภา
ลำดับ สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน รายละเอียด
1 เดินสำรวจถ้ำ/ชมรังนกนางแอ่น ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
2 ล่องเรือชมโลมา/ตกปลา/ตกหมึก ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
3 ชายหาด/หาดกรวด ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
4 เกาะนกเภา โฮมสเตย์ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
5 ทางเดินศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
6 จุดชมวิว (พระอาทิตย์ตก) ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
7 จุดชมวิว (พระอาทิตย์ขึ้น) ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
8 ท่าเรือสาธารณะ สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
9 ศาลเจ้า สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
10 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา และสำนักสงฆ์เกาะนกเภา สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล