ชุมชนบ้านเกาะแรต


ไปยังข้อมูลชุมชนบ้านเกาะแรตลำดับ สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน รายละเอียด
1 ทางเดินศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
2 ล่องเรือชมโลมาสีชมพูและธรรมชาติ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
3 ชมเล โฮมสเตย์ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
4 ผู้ใหญ่เพ้ง โฮมสเตย์ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
5 เรือนปลาไก่ โฮมสเตย์ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
6 สพานเดินศึกษาธรรมชาติและศาลาพักผ่อน/ชมวิว ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
8 คุณติ๋ม โฮมสเตย์ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
9 บ้านกลางเล โฮมสเตย์ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
10 ครูนิตย์ โฮมสเตย์ ที่พัก/กิจกรรม/สถานที่ท่องเที่ยว ดูข้อมูล
11 ศาลเจ้าไหหลำ สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
12 ลานอเนกประสงค์/ลานจอดรถ สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
13 ศาลเจ้าแม่กวนอิม สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
14 สะพานเฉลิมสิริราช สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
15 โรงเรียนบ้านเกาะแรต สถานที่สำคัญ/ประเพณีท้องถิ่น ดูข้อมูล
16 ประวัติอำเภอดอนสัก สินค้าท้องถิ่น/อาหาร ดูข้อมูล